REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

#NUEPREATARZIU reciclează cu Auchan!

Perioada campaniei: 14.08.2023 01.10.2023

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1   Organizatorul Campaniei #NUEPREATARZIU reciclează cu Auchan (denumită în continuareCampania”) este AUCHAN ROMANIA S.A. („Organizatorul”), societate pe acțiuni din România, cu sediul în București, str. Brașov nr. 25, Cam 1, sector 6, având codul de înregistrare fiscală RO17233051, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/2731/2005, reprezentată prin domnul Jean SIMON în calitate de Director Direcțiunea Produs.

1.2   Campania se derulează cu sprijinul Leifheit Distribution S.R.L., societate cu răspundere limitată cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera, Nr 48, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23818/2007, cod de înregistrare fiscală RO22949724 (denumită în continuare „Leifheit”).

1.3   Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament Oficial (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții şi poate fi consultat pe site-ul auchan.ro si leifheit.ro

1.4   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificărilor respective pe site-ul auchan.ro si leifheit.ro .

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE şi DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi organizată şi se va desfăşura exclusiv în punctele de vânzare cu amănuntul Auchan de pe teritoriul României menționate mai jos, pe durata de funcționare a acestora (orar afișat la sediul acestora), în perioada 14.08.2023 – 01.10.2023 („Perioada Campaniei”), în condițiile respectării prevederilor prezentului Regulament.

Nr. Crt.

Nume Magazin

Adresa

1.       

Auchan Titan

București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33A, Sector 3, 032465

2.       

Auchan Târgu Mureș

Promenada

Tg. Mureș, Str. Gheorghe Doja nr. 243, Mureș, 540228

3.       

Auchan Pitești Bradu

Comuna Bradu, Sat Geamăna, DN 65 B nr. F4, Jud. Argeș

4.       

Auchan Cluj Iulius Mall

Cluj Napoca, Iulius Mall, Str. Alexandru Vaida Voievod nr.

53-55, Jud Cluj, 400436

5.       

Auchan Timișoara Iulius

Timișoara, Iulius Mall Timișoara, Str. Demetriade nr. 1, Jud

Timiș 300088

6.       

Auchan Constanța VIVO

Constanța Vivo Constanța , Bd. Aurel Vlaicu nr. 220,

Constanța, 900498

7.        

Auchan Suceava

Suceava Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr. 22, 720018

8.        

Auchan Militari

București, Bld. Iuliu Maniu nr. 546-560, Sector 6, 061129

9.        

Auchan Iași

Iași, Palas Iași, Str. Palas (Tudor Vladimirescu) nr. 5C, Iași, 700305

10.    

Auchan Craiova

Craiova , Calea București nr. 80, Jud Dolj, 200446

11.    

Auchan Crângași

București, Bd. Constructorilor nr. 16A, Sector 6, 060511

12.    

Auchan Dr. Taberei

București, Str. Brașov nr. 25, Sector 6, 061444

13.    

Auchan Brașov Coresi

Coresi Shopping Resort, Brașov , Str. Zaharia Stancu nr. 1, 500152

14.    

Auchan Berceni

București, Dealul Bisericii nr. 67 - 109, Sector 4, 042157

15.    

Auchan Cotroceni

București, Afi Palace București, Strada Vasile Milea nr 4, 061344

16.    

Auchan Pallady

București Bd. Theodor Pallady nr 51N, Sector 3, 032258

17.    

Auchan Vitan

București, Calea Vitan nr. 236, Sector 3, 031301

18.    

Auchan Bacău

Bacău, Calea Republicii nr 181, Jud. Bacău, 600303

19.    

Auchan Baia Mare

Baia Mare, Bd. București nr. 144, Jud. Maramureș, 430013

20.    

Auchan Brașov Vest

Brașov, Șos. Cristianului nr. 5, Jud. Brașov, 500053

21.    

Auchan Cluj Iris

Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 1-15, Jud. Cluj, 400641

22.    

Auchan Constanța Sud

Constanța, Șos. Mangaliei nr. 195A, 900082, Constanța

23.    

Auchan Craiovița

Craiova, Calea Severinului nr 5A, Jud. Dolj, 200233

24.    

Auchan Deva

Deva, Calea Zarandului nr. 87, Jud. Hunedoara, 330182

25.    

Auchan Galați

Galați, Bd. Galați nr. 3A, Galați, 800654

26.    

Auchan Oradea

Oradea, Str. Ogorului nr. 171, Jud. Bihor, 410554

27.    

Auchan Pitești Gavana

Pitești, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, 110104

28.    

Auchan Ploiești

Comuna Blejoi, Sat Blejoi nr. 1200, Jud Prahova, 107070

29.    

Auchan Satu Mare

Satu Mare, Drumul Careiului DN 19 nr. 77-79, Jud Satu Mare, 440187

30.    

Auchan Sibiu

Com. Selimbar, Shopping City Sibiu, Șos. Sibiului nr. 5, Jud Sibiu 557260

31.    

Auchan Târgu Mureș Sud

Târgu Mureș Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 291, Mureș, 540510

32.    

Auchan Timișoara Nord

Timișoara, Calea Aradului nr. 56, Jud Timiș, 300291

33.    

Auchan Timișoara Sud

Com. Giroc, Calea Șagului nr. 223, Jud Timiș, 307220

34.    

Auchan Bucur Obor

București, Șoseaua Colentina nr. 2, Sector 2, 021172

35.    

Auchan Liberty

Liberty Center, Parter, Strada Progresului nr. 151-171, București 050696

36.    

Auchan Buziașului

Jud. Timis, Mun. Timișoara, Calea Buziașului nr. 11

37.    

Auchan Turda

Turda, Str. Ștefan cel Mare nr. 19, Turda, 401112

38.    

Auchan Bucium

Iași, Șos. Bucium nr. 39, Iași, 700283

39.    

Auchan Miroslava

Miroslava, Str. Constantin Langa nr. 91B, Miroslava, 707305

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei) care achiziţionează produsele participante la Campanie și care dețin un card de fidelitate MyClub Auchan înrolat în contul de client, în perioada 14.08.2023 – 01.10.2023 şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”). Pentru validarea înscrierii la Campanie, se va avea în vedere data achiziției produselor participante, data înscrisă pe bonurile fiscale.

4.2. Nu sunt eligibile pentru a participa în Campanie: (i) persoanele juridice, inclusiv forme asociative, cu sau fără personalitate juridică.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Sunt considerate Produse Participante în această Campanie oricare din produsele LEIFHEIT descrise mai jos, achiziționate la prețul redus pe Perioada Campaniei, din magazinele Auchan menționate în secțiunea 3, în perioada 14.08.2023 – 01.10.2023, astfel:

 

 

Denumire produs participant

Preț întreg LEI, TVA inclus

Preț cu voucher MyCLUB Auchan, conform Campaniei

LEI, TVA inclus

LEIFHEIT MASA DE CALCAT AIRSTEAM 120X38 CM

369,00

219,00

LEIFHEIT MASA CALCAT M COMPACT PLUS 120X38CM

366,00

219,00

LEIFHEIT USCATOR DE RUFE PEGASUS 150 15M

184,00

109,00

LEIFHEIT SET CURATENIE TWIST

199,00

119,00

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1.  Participanţii la prezenta Campanie trebuie:

a)      Să predea la Serviciul Clienți din magazinele participante o masa de calcat sau un uscator de rufe vechi (denumite în continuare Deșeu”), cu condiția ca acestea nu fie murdare și/sau aibă conținut de orice fel, în perioada 14.08.2023 – 01.10.2023. În momentul predării Deșeului, aceștia vor primi un voucher de reducere MyCLUB Auchan ce poate fi folosit cu cardul de fidelitate MyCLUB Auchan în momentul achiziționării unui Produs participant în Campanie, descris în secțiunea a 5 a prezentului Regulament.

b)      Să achiziţioneze, scanând anterior cardul de fidelitate MyCLUB Auchan, cel puţin un Produs participant la campanie menționat în cadrul Campaniei (conform secţiunii 5 a prezentului Regulament) în perioada 14.08.2023 – 01.10.2023 din magazinele participante, în limita stocului disponibil.

c)       Să prezinte sau să scaneze la casa de marcat voucherul de reducere primit de la Serviciul Clienți, în momentul achiziției unui Produs participant, pentru a beneficia de prețul redus, aplicabil în cadrul campaniei până la data de 01.10.2023 (ora închiderii Magazinelor)

d)      Fiecare voucher de reducere poate fi folosit pentru achiziția unui singur produs cu reducere de 30%.

6.2.  În urma predării unui Deșeu, participanții vor primi un voucher de reducere MyCLUB Auchan în perioada 14.08.2023 – 01.10.2023, ce poate fi folosit pentru achiziția cu cardul de fidelitate exclusiv a unui produs participant la Campanie, din orice magazin menționat în secțiunea 3 exclusiv.

6.3.   Un participant poate achiziționa oricâte Produse participante, în perioada Campaniei, cu condiția ca pentru fiecare achiziție să facă dovada predării Deșeului, respectiv să prezinte sau să scaneze la casele de marcat câte un voucher de reducere MyCLUB Auchan primit de la Serviciul Clienți pentru fiecare produs achiziționat cu reducere în cadrul Campaniei. În momentul achiziției, voucherul de reducere va fi predat casierului Auchan şi va rămâne în posesia Magazinului participant.   

6.4.  În situația în care participantul nu va prezenta în momentul achiziției un voucher de reducere în perioada campaniei, acesta nu va putea beneficia de reducerea de preț aplicabilă în cadrul Campaniei. În lipsa voucherului de reducere, Clientul poate achiziționa produsul participant la preț întreg.

6.5.  În situația în care participantul dorește achiziția mai multor Produse participante în același timp, dar are în posesie doar un voucher de reducere, va efectua o achiziție separată pentru produsul participant la care va dori să folosească voucherul de reducere pentru a beneficia de reducerea de preț aplicabilă în cadrul Campaniei, urmând ca celelalte produse participante să fie achiziționate separat la prețul întreg afișat la raft, în momentul achiziției, în perioada Campaniei.

SECŢIUNEA 7 .VOUCHERE DE REDUCERE NECORESPUNZĂTOARE

7.1.   Voucherele de reducere MyCLUB Auchan sunt înseriate, fiecare voucher având o serie unică numerică sub forma unui cod de bare cu 13 caractere.

7.2.   Un voucher poate fi utilizat o singură dată (la efectuarea unei singure achiziții pentru un singur produs participant în Campanie), de către clienți membri cu card activ în programul de fidelitate MyCLUB Auchan.

7.3.   Voucherele MyCLUB Auchan nu pot fi comercializate și nu pot fi convertite în bani.

7.4.   Voucherele deteriorate, falsificate, inventate, dar  şi orice altă imitaţie a acestora sunt considerate nule şi nu vor fi putea fi scanate sau aplicate în momentul achiziției. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum și Leifheit  nu îşi asumă nici o răspundere pentru voucherele de reducere necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde produse participante la prețuri de campanie pe baza unor astfel de vouchere de reducere care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi considerate valide.

7.5.  Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea voucherelor de reducere sau de înstrăinarea lor.

7.6.   Organizatorul nu este obligat să elibereze şi nu va da curs solicitărilor pentru vouchere de reducere după data de 01.10.2023 (ora închiderii Magazinului participant în cauza), la predarea unui Deșeu la Serviciul Clienți. După această dată, Participanții vor putea achiziționa Produse participante la prețul întreg afișat la raft, dacă nu vor prezenta la casa de marcat un voucher de reducere.

7.7.   În cadrul Campaniei vor fi distribuite la Serviciul clienți un număr de 8000 de vouchere care acordă o reducere de 30% din valoarea Produselor participante, aplicat la prețul întreg al articolului de pe bonul fiscal , numai în condițiile din Regulament.

7.8.   Valoarea totală a sumelor aferente reducerilor aplicate pentru produsele participante (în limita stocului disponibil) în Campanie, în toate Magazinele, se va identifica printru un act adițional la Regulament.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra voucherelor de reducere în cadrul Campaniei și, implicit, a Deșeurilor predate la Serviciul Clienți în schimbul voucherelor de reducere. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda prețurile de Campanie persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial.

8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta participarea în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu descalificarea participantului în cauză și neacordarea reducerii de 30% la achiziția produselor participante în campanie, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie.

8.3.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

·         Situațiile în care mai multe persoane revendică același voucher de reducere, în acest caz, va beneficia de prețuri de Campanie la produsele participante acel participant care face dovada voucherului de reducere în original;

·         Situațiile în care se dorește achiziția unui produs participant la preț aplicabil în cadrul Campaniei, pe baza unui voucher de reducere în original în afara perioadei campaniei.

8.4.  Organizatorul are dreptul de a nu lua în considerare solicitările de acordare a reducerii de Campanie la produsele participante în Campanie, dacă acestea nu îndeplinesc cumulativ condițiile menționate în secțiunea 6 a prezentului Regulament.

8.5.   Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat obținerea de vouchere de reducere, fără predarea unui Deșeu, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

9.1. Prezenta Campanie poate înceta în momentul epuizării cantității de produse participante în campanie, precum şi în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică Partea sau Parțile să-şi îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forţă Majoră.

9.2. În înțelesul prezentului Regulament pot constitui cazuri de forță majoră următoarele evenimente:

a) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

9.3. Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

9.4. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1634 alin. (1) – (3) Codul Civil. În cazul care invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acestuia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul este îndreptățit ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

10.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

10.3. Participanții accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

10.4. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau în privința căruia exista dovezi ale unui comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

10.5. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenta grava sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 11- PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Auchan Romania S.A., în calitate de Operator, are obligația de a prelucra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

11.2. Auchan Romania S.A. poate transfera datele dumneavoastră personale atunci când legislația națională o impune, în vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai jos, de către Auchan doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală și alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informații/imagini, avocați și notari și alți consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum și companii și brokeri de asigurări. Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: Auchan Romania S.A., București, Sector 6, Str. Brașov nr. 25, Camera 1, etaj 4, dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

11.3. În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale Participanților:

   nume;

   prenume;

   serie card de fidelitate;

   adresa de e-mail;

   număr de telefon mobil;

   Magazinul participant.

11.4. Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator cu scopul organizării și desfășurării Campaniei si îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

11.5. Datele vor fi prelucrate în temeiul obligației contractuale care face obiectul prezentului Regulament, precum și interesului legitim al Operator. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului de către Operator vor fi dezvăluite autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Prin acceptarea participării la acest Campanie, Auchan Romania S.A. vă informează că utilizează servicii IT asigurate de către Auchan Retail International din Franța.

11.6. Datele cu caracter personal ale Participanților câștigători ai premiilor cu valoare mai mică de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora.

11.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(ii)                dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii)               dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

(iv)               dreptul la restricționarea prelucrării;

(v)                dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

(vi)               dreptul la portabilitate a datelor;

(vii)              dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

11.8. Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere adresată Operatorului la adresa București, Sector 6, Str. Brașov nr. 25, Camera 1, etaj 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

11.9. Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

11.10. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând Participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

11.11. Operatorul are dreptul de a modifica prezenta secțiune din Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

11.12. În măsura în care, în cadrul Campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, Participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate și faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei și că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

11.13. Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1.  Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2.  Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

 12.3.  Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situație şi cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 13. CONTESTATII şi LITIGII

13.1.  Participanții pot depune contestații în legătura cu desfășurarea Campaniei , prin email, la adresa cntact@auchan.ro sau telefonic prin apel cu tarif normal la Serviciul Clienți Auchan 021-9141 (program Luni-Sambata 08:00 – 20:00), până la data de 01.10.2023, inclusiv. După aceasta data, nicio contestație nu va mai fi luata în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 15 zile de la data depunerii acestora şi un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa poștală comunicata de către acesta.

13.2.  Eventualele litigii apărute intre Organizator şi Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești romane competente.

13.3.  Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

 

Auchan Romania SA

Director Directiunea PRODUS Jean Simon