Condiții garanție:

 -                  Pentru articolele achiziționate, termenul general de garanție aplicabil pentru buna funcționare a produselor va fi cel minim legal, de 30 de zile, făcând excepție articolele pentru care, pe pagina de internet, se specifica un alt termen, mai mare, și pentru care se vor putea descărca certificate de garanție dedicate.

 -                  Nu fac obiectul garanției produsele care prezinta defecte fizice, precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse, deteriorate sau plesnite etc., etichete, sigilii de garanție sau serii deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanica sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitor componente în timpul funcționării echipamentelor. Astfel, garanția nu va fi datorată dacă defecțiunea s-a produs din pricina modului nepotrivit în care cumpărătorul a folosit sau a păstrat bunul. Comportamentul cumpărătorului se apreciază și luându-se în considerare instrucțiunile scrise care i-au fost comunicate de către vânzător.

 -                  Cumpărătorul care a descoperit viciile (defectele) ascunse ale lucrului, pe care nu le putea detecta la momentul achiziției, este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancțiunea pierderii dreptului de a cere restituirea sumei plătite.

 -                  În cazul persoanelor juridice (acestea neavând calitatea de consumator), perioada de garanție este de 12 luni pentru produsele de folosință îndelungată și între 0-12 luni pentru restul articolelor și se va comunica în scris, la cererea acestora, printr-un email trimis la adresa secretariat@leifheitdistribution.ro. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 15 zile. În cazul în care comunicarea nu a avut loc în termenul de garanție din motive obiective, cumpărătorul are obligația să comunice defecțiunea într-un termen rezonabil de la data expirării termenului de garanție.

 

-                  În cazul în care cumpărătorul este profesionist, termenul pentru aducerea la cunoștință a viciilor ascunse este de două zile lucrătoare.

 

-                  Atunci când viciul apare în mod gradual, termenul de mai sus începe să curgă din ziua în care cumpărătorul își dă seama de gravitatea și întinderea viciului. Nerespectarea acestei proceduri obligatorii de informare a vânzătorului atrage sancțiunea decăderii cumpărătorului din dreptul de a solicita plata contravalorii produsului. 

 

-                  Operațiunile efectuate de service în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate, iar acestea vor deveni parte integrantă a certificatului de garanție

 

-                  Termenul maxim de soluționare a cererilor având ca obiect garanția este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul sau curierul (in cazul expedierii produsului prin curier ) a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta, pe baza unui document de predare-primire. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la sediul vânzătorului sau se poate solicita expedierea acestuia prin curier.

 

-                  Reparațiile în perioada post garanție pot dura intre 10 - 90 zile.

 

-                  Aducerea la conformitate a produselor în service se poate efectua prin:

 

1.        depanarea / reparația produsului;

2.        înlocuirea unor subansambluri sau integrală a produsului;

3.        înlocuirea cu produse cu performanțe cel puțin similare / egale cu cele ale produsului ce nu poate fi reparat sau înlocuit cu același model, în cazul în care acesta nu se mai fabrică;

4.        reducerea corespunzătoare a prețului, la cererea cumpărătorului;

5.        plata contravalorii produsului în situația în care reparația sau înlocuirea nu sunt posibile;

 

Procedura de trimitere în service:

 

-                  Înainte de trimiterea produsului în service, vă rugăm să descarcati si  sa completați formularul de retur în care să mentionati produs în garanție si sa il trimiteti la adresa de email: comenzi@leifheitdistribution.ro

-                  Dacă produsul va fi trimis în service prin curier rapid, vă rugam să luați legătura cu noi pentru a vă indica firma de curierat cu care avem contract. În cazul în care nu doriți sa folosiți firma de curierat stabilită de comun acord, costurile tur – retur vor fi suportate integral de dvs.

-                  În cazul în care se dovedește că produsul este defect, noi vom suporta costurile de transport tur/retur. Daca se dovedește că produsul este conform și a fost trimis nejustificat în service, dvs veți suporta costul transportului tur/retur.

-                  Produsele aduse sau expediate în vederea reparării, respectiv acordării garanției, trebuie să fie complete, să conțină toate accesoriile (recomandăm să fie aduse / expediate în ambalajul original sau într-un ambalaj adecvat) și însoțite de o copie a facturii fiscale de achiziție și a certificatului de garanție original la produsele ce au o garanție mai mare de 2 ani. Daca nu ați primit certificatul de garanție la achiziționarea produsului, vă rugăm să îl solicitați la adresa de email secretariat@leifheitdistribution.ro

-                  Produsele pentru care s-a refuzat primirea prin curier sau care au rămas neridicate de la sediul nostru în termen de 15 zile de la data comunicării modului în care s-a soluționat aducerea la conformitate se vor considera abandonate și se vor trata ca deșeuri

-                  Înainte de a trimite / aduce un produs în service puteți solicita consultanță pentru a afla dacă defectul reclamat este acoperit de garanție, sau dacă produsul se mai află în garanție, la adresa de email secretariat@leifheitdistribution.ro sau la numărul de telefon 021-6272545

Descarca aici formularul de retur.